Våra prognoser

När vi bygger våra prognoser delar vi upp modellerna i följande komponenter:

 

  • Man väljer den prognosmodell som ger bästa resultat, alltså minst prognosfel.
  • Prognoserna vi kan ta fram görs på kvartals-, månads-, vecko-, dag- eller timmes variationer och bygger på efterfrågeinformation från bakåt i tiden.
  • När vi tar fram era prognoser gör vi en uppföljning efter önskemål.

Copyright @ All Rights Reserved