Prognosframställning inom vården

Använda prognoser inom vården

•Vi kan erbjuda framtagning av prognoser för patientinflöde i primärvården och akutmottagningar.

•Vi kan även erbjuda prognoser för remissinflödet till olika avdelningar, så man har rätt bemanning för att bl.a. klara av vårdgarantins tidgränser, slippa skicka vidare patienter och/eller slippa anlita hyrläkare som ökar kostnaderna.

•Prognoserna vi kan ta fram göras på kvartals-, månads-, vecko-, dag- eller timmes variationer och bygger på efterfrågeinformation från bakåt i tiden.

•Med bra kunskaper om efterfrågevariationer kan följandes underlättas:

-Patienter slipper vänta, som leder till ökad patientnöjdhet.

-Bättre utnyttjande av anläggningar, inklusive akutavdelningar, operationssalar, intensivvårdssalar, provtagningsrum och patientsängar

-Att man har rätt bemanning utefter variationer i patientbeläggningen

-Skiftplanering och schemaläggning av läkare och stödpersonal

-Schemaläggning av utrustning och patientprover

Om produktionen planeras utifrån den prognostiserade efterfrågan för kommande perioder minimeras risken för över- och under kapacitet. Vid låg efterfrågan kan t.ex. en läkare ägna sig åt forskning och personal gå utbildningar, göra administration och ta semestrar.

•Vid underbemanning behövs att ta in personal ifrån bemanningsföretag vilket ökar kostnaderna. Bra prognoser kan underlätta vid planering av personal och kritiska resurser.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved