Prognosframställning inom företag

Våra tjänster inom prognosframställning för företag:

Använda prognoser för företag:

För att undvika över- och underkapacitet i sitt företag gäller det att ha tillgång till bra prognoser av företagets produkter.

Våra framtagna prognoser kan bl.a. hjälpa er med:

  • Att flytta fram KOP(=tillverkning mot order) i flödet och istället innan tillverka mot prognos för att få ner ledtiden mot kund. Med KOP i distributionen ger också fördelar med långa och ekonomiska produktionserier.
  • Våra lång- och medellånga prognoser kan ligga till grund för beslut som berör lokalisering och att man har tillräckligt med kapacitet i form av både personal, maskiner och produkter(med långa leveranstider) för att möta den förväntade efterfrågan. Även förutsäga totala volymer som ska distribueras och bestämma nivån på transport-, lagrings- och hanteringsbehov.
  • Att ta hjälp av försäljningsprognoser för att göra en nogrannare planering av lagring, transporter m.m i närtid.
  • Att vara till hjälp att man vet framtida efterfrågan vid inköp. Men också dela med sig av prognoser och därmed ge leverantören förutsättningar för ett bra planeringsarbete.
  • Tillgänglighet i butik när konsument vill ha varan.
  • Minimera mängden varor som måste slängas.
  • Maximera möjlig försäljning till minsta möjliga logistik- & produktionskostnad.

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved