Om oss

JJ-logistik prognos är ett konsultföretag inom logistik som har sitt huvudsäte i Stockholm. Jesper har ifrån KTH en Bachelor inom "Industriell ekonomi och produktion" och en magisterexamen inom "Tillämpad logistik" kombinerat med yrkeslivserfarenhet som bl.a. logistiker och produktionstekniker.

 

Vi inriktar oss mot frågor inom logistik, produktion och att hjälpa vården och företag med prognoser för att underlätta kundens verksamhet. Med bra kunskaper om efterfrågan i framtiden kan man inom vården underlätta planering av semester, utbildning, adminstrations arbete, ha rätt kapacitet m.m.

Industriföretag har stor nytta av bra försäljningsprognoser. Företag kan minska sina ledtider utåt kund genom att börja tillverka mot prognos tidigare i tillverkningsflödet och flytta fram KOP, alltså tillverkning mot order.

Att få ner ledtiden är något som påverkar såväl kostnader, leveransservicen och konkurrenskraftigheten på ett positivt sätt.

Genom att minska era ställtider kan du även öka konkurrenskraften och lönsamheten.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved