Ledtidsreduktion

LEDTIDSREDUKTION

Tidsreduktion är något som påverkar såväl kostnader, leveransservicen och konkurrenskraftigheten på ett positivt sätt.

Stora vinster gör man när man har minskat ledtiderna tillräckligt för kunna göra struktuella förändringar som:

  • Möjlighet att centralisera verksamhet.
  • Möjlighet att flytta KOP(=när man börjar tillverka mot kundorder)

Om distributionstiden har blivit kort nog så kan det vara möjligt att flytta KOP från lagret till produktionen, dvs vänta med de sista tillverkningsmomenten tills kundordern kommit in.

  • Möjlighet att skapa flexibilitet.

Att behålla de befintliga tiderna i produktionen, dvs införa en dags bufferttid. Kapaciteten kan balanseras mellan dagarna. Då kommer informationen om efterfrågan en dag tidigare än förut, vilket möjliggör en säkrare planering och styrning av verksamheten.

  • Snabbare respons på kundorder.
  • Minskat behov av lokaler.
  • Kapitalbindningen minskas.

Tiden från det man själv betalar sina leverantörer tills man får betalt av sina kunder minskar, vilket gör att kapitalbehovet minskar.

  • Snabbare introduktion av nya produkter och avveckling av gamla produkter

 

KONTAKTA OSS SÅ TITTAR VI ÖVER MÖJLIGHETERNA ATT MINSKA ERA LEDTIDER.

 

Copyright @ All Rights Reserved